Regulacja kryptowalut w Polsce i na świecie

Regulacja kryptowalut – co warto o niej wiedzieć? Kryptowaluty, mimo że istnieją już od wielu lat, wciąż stanowią dla rządów stosunkowo nowy rodzaj aktywów finansowych. Ich rozwój i idąca za nim popularność tego rynku stawia przed regulatorami finansowymi nowe wyzwania. Te związane są z koniecznością zapewnienia ochrony konsumentów, zapobiegania wykorzystywaniu kryptowalut do celów przestępczych oraz zapewnienia stabilności finansowej systemu. A do tego jeszcze dochodzą… podatki. A jakże:)

regulacja kryptowalut

Regulacja kryptowalut w Polsce

W Polsce kryptowaluty wciąż nie są regulowane w sposób ogólny. Ich status prawny jest określany przez przepisy dotyczące poszczególnych aspektów ich funkcjonowania, takich jak:

  • podatki: kryptowaluty są opodatkowane na zasadach ogólnych, podobnie jak inne aktywa finansowe. Przychód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT).
  • prawo cywilne: kryptowaluty są traktowane jako rzeczy ruchome. Oznacza to, że mogą być przedmiotem obrotu prawnego, np. sprzedaży, darowizny lub dziedziczenia.
  • prawo karne: kryptowaluty bywają wykorzystywane do celów przestępczych, takich jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. W związku z tym, za ich wykorzystanie w tych celach grożą sankcje karne.

W 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała projekt ustawy o usługach płatniczych w zakresie obrotu kryptoaktywami. Projekt ten zakłada wprowadzenie regulacji dla podmiotów świadczących usługi związane z kryptowalutami, takich jak giełdy kryptowalut, podmioty świadczące usługi przechowywania kryptowalut oraz podmioty świadczące usługi wymiany kryptowalut na waluty fiat (tzn. waluty tradycyjne).

Projekt ustawy o usługach płatniczych w zakresie obrotu kryptoaktywami jest obecnie procedowany przez Sejm. Jego wejście w życie planowane jest na 2024 rok.

Regulacja kryptowalut na świecie

Regulacja kryptowalut na świecie jest bardzo zróżnicowana. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, kryptowaluty są traktowane jako towary, a w innych, takich jak Japonia, jako waluty. Już sam fakt tak różnego traktowania tego „dobra” sprawia, że nie jest ono rozliczane identycznie w każdym państwie i prawdopodobnie nigdy nie będzie.

W Stanach Zjednoczonych kryptowaluty są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). SEC może nakładać kary na podmioty świadczące usługi związane z kryptowalutami, które naruszają przepisy dotyczące ochrony konsumentów lub zapobiegania wykorzystywaniu kryptowalut do celów przestępczych. SEC zresztą, to również prawdziwa zmora dla wielu biznesów opartych na kryptowalutach.

W Japonii kryptowaluty są regulowane przez Krajową Agencję Nadzoru Finansowego (FSA). FSA wydała wytyczne dla podmiotów świadczących usługi związane z kryptowalutami, które określają m.in. wymogi dotyczące bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

W Unii Europejskiej trwają prace nad regulacją kryptowalut. W 2022 roku Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły projekt dyrektywy MiCA, która ma regulować m.in. działalność dostawców usług kryptoaktywów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochronę konsumentów. Dyrektywa MiCA ma zostać wprowadzona w życie w 2024 roku. Tu pojawiają się różne pytania, m.in: czy każde z państw członkowskich będzie dyrektywę wdrażać i respektować? To dopiero się okaże.

Perspektywy regulacji kryptowalut

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że regulacja kryptowalut jest procesem ciągłym, który będzie postępował w miarę rozwoju tego rynku. Regulatorzy finansowi będą musieli uwzględniać zarówno wyzwania związane z bezpieczeństwem i stabilnością finansową, jak i możliwości, jakie niosą ze sobą kryptowaluty.

Większość osób korzystających z zalet kryptowalut, ale i tych, którzy dopiero poznają ten sektor, oczekuje, że regulacja kryptowalut będzie następować w oparciu o następujące cele:

  1. Ochrona konsumentów przed oszustwami i innymi zagrożeniami.
  2. Zapobieganie wykorzystywaniu kryptowalut do celów przestępczych.
  3. Zapewnienie stabilności finansowej systemu.
  4. Wzmocnienie konkurencji na rynku kryptowalut.
  5. Przyjęcie skutecznych regulacji kryptowalut we współpracy między regulatorami finansowymi z różnych krajów.
  6. Doprecyzowanie i ujednolicenie kwestii rozliczania zysków z kryptowalut.

Kryptowaluty są legalne w większości krajów na świecie. Jednak ich status prawny może się różnić w zależności od kraju. W niektórych np. kryptowaluty są traktowane jako towary, w innych jako waluty, a w jeszcze innych jako aktywa finansowe.

Ryzyko inwestycji, pamiętaj:

Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z istotnymi ryzykami, w tym zmiennością cen, brakiem precyzyjnych regulacji rządowych, potencjalnymi atakami hakerskimi, i zmianami w technologii blockchain. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że wartość kryptowalut może ulec znacznym wahaniom, co może prowadzić do utraty zainwestowanych środków.

Rozliczenia podatkowe, regulacja kryptowalut pamiętaj:
Rozliczenia podatkowe związane z inwestycjami w kryptowaluty są złożone i różnią się w zależności od jurysdykcji. Zaleca się, aby każdy inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnął porady od profesjonalnego księgowego lub doradcy podatkowego w kraju, w którym jest rezydentem lub w kraju, w którym zdecydował się rozliczać z zysków lub ze strat wynikających z inwestycji w kryptowaluty. Księgowy może udzielić informacji na temat aktualnych przepisów podatkowych oraz pomóc w zrozumieniu, jakie zasady i obowiązki podatkowe mają zastosowanie do konkretnych transakcji z kryptowalutami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *